Obowiązek wynikający z RODO


W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zaczęło obowiązywać od 25 maja 2018 r. chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są Twoje prawa:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

Administratorem danych osobowych jest firma „FIRMA HURTOWNIA ART. TECHNICZNYCH „BOSTAN” S.C. WASZKIEWICZ BOŻENA , GIŻYŃSKI STANISŁAW” z siedzibą w Olsztynie 10-424, ul. Budowlana 2. NIP: 739-05-09-010, dalej BOSTAN lub Administrator. Ponadto w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług – którę są wymienione obok nazwy danego partnera – mogą być również zaufani partnerzy:

 • Google (Usługa związana z kontaktem z Tobą w inny sposób niż telefoniczny / usługa elektroniczna)
 • Poczta Polska (Usługa związana z dostarczeniem Ci przesyłki / korespondencji / usługa transportowa)

W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem e-mail: bostan1@op.pl oraz Pocztą Polską na adres: BOSTAN, 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 2.

Rodzaj i pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością na stronie internetowej www.bostan-olsztyn.pl. W tym w szczególności poprzez zadanie pytania przez formularz kontaktowy, subskrypcję, kontakt z biurem obsługi klienta.

Strona www w sposób automatyczny i w celu bezpieczeństwa pobiera adres IP klienta przypisując go do danego zapytania z formularza kontaktowego. Numery IP pobierane są głównie ze względów bezpieczeństwa aby wyeliminować pule adresów występujących za robotami internetowymi (tzw. botami i robakami). Pobierany jest także podany przez użytkownika adres e-mail, imię oraz wiadomość jaką chce nam przekazać. Żadne inne dane nie są pobierane.

W jakim celu przetwarzane są dane

 1. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, która udostępnia naszej firmie hosting oraz usługi elektroniczne typu e-mail czy bazy danych niezbędne do funkcjonowania strony www.
 2. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.
 3. BOSTAN zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. 
 4. Użytkownik naszej strony internetowej ma prawo do składania skarg do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzorczego ds. ochrony danych są następujące:Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych. Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę w Polsce przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.
  Stawki 2
  00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  kancelaria@giodo.gov.pl
 5. Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych „FIRMA HURTOWNIA ART.TECHNICZNYCH „BOSTAN” S.C.WASZKIEWICZ BOŻENA , GIŻYŃSKI STANISŁAW” z siedzibą w Olsztynie 10-424, ul. Budowlana 2. NIP: 739-05-09-010, dalej BOSTAN przez e-mail, telefonicznie lub listownie.

Zmiana, zabezpieczenie i usunięcie danych oraz konta

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Z zasady nie przechowujemy Twoich danych osobowe dopóki nie zażyczysz sobie abyśmy to robili. Dane przesłane nam przez formularz kontaktowy trafiają do specjalnego systemu tworzącego z nich wiadomość e-mail, która zostaje wysłana na nasz adres e-mail. Wszystko odbywa się wewnątrz i nie jest widoczne dla osób trzecich. Po tym procesie podane dane są ze strony usuwane automatycznie.
 3. Firma Bostan należycie dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Żadne dane nie są także przechowywane w innych miejscach niż baza danych, nie są nikomu udostępniane ani udostępnione.